Αργολικό Ίδρυμα Περιβάλλοντος: Θέση Εκτελεστικού Διευθυντή

Αργολικό Ίδρυμα Περιβάλλοντοςπροσλαμβάνει Εκτελεστικό Διευθυντή

 

 • Τόπος παροχής εργασίας: εξ αποστάσεως εργασία με συχνές μετακινήσεις στην ευρύτερη περιοχή, όπου απαιτείται
 • Απασχόληση: συμβόλαιο συμβούλου, μερικής απασχόλησης, που αντιστοιχεί σε περίπου 4 ημέρες την εβδομάδα
 • Απολαβές: 30-35.000€ ανάλογα με την εργασιακή εμπειρία
 • Ημερομηνία έναρξης: Δεκέμβριος 2023

 

Το AEF ιδρύθηκε το 2021 για να βοηθήσει τις κοινότητες του Αργολικού Κόλπου να προστατεύσουν και να αναγεννήσουν θαλάσσια και χερσαία οικοσυστήματα και να βελτιώσουν τη σχέση μεταξύ ανθρώπου και φύσης.

Συνεργαζόμαστε με τοπικούς εταίρους για να χρηματοδοτήσουμε, να αναπτύξουμε και να εφαρμόσουμε πρακτικές λύσεις στα πιο πιεστικά περιβαλλοντικά ζητήματα της περιοχής. Πιστεύουμε ότι η περιβαλλοντική βιωσιμότητα και η οικονομική ανάπτυξη συμβαδίζουν.

Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α για την θέση αυτή πρέπει να διαθέτει:

 • Διορατικότητα και οργανωτικό πνεύμα με επιχειρηματική προσέγγιση.
 • Ικανότητα να προσεγγίζει και να εμπλέκει ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων παραγόντων και φορέων (stakeholders), καθώς και άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες.
 • Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.
 • Εξοικείωση με τους βασικούς τοπικούς ενδιαφερόμενους φορείς της περιοχής και το ευρύτερο τοπίο των ΜΚΟ σε εθνικό επίπεδο.

Η εμπειρία εργασίας στον τομέα της διατήρησης και προστασίας του περιβάλλοντος ή των περιβαλλοντικών επιστημών είναι επιθυμητή, αλλά όχι απαραίτητη.

 

Βασικές αρμοδιότητες του Εκτελεστικού Διευθυντή:

 • Εντοπισμός δράσεων/ προγραμμάτων και πρωτοβουλιών που ταυτίζονται με τους περιβαλλοντικούς στόχους του AEF και τους στόχους περιβαλλοντικής διατήρησης/αποκατάστασης που περιγράφονται στις μελέτες πεδίου εφαρμογής και την ανασκόπηση στρατηγικής του AEF.
 • Ενθάρρυνση φορέων ώστε να υποβάλουν αίτηση επιχορήγησης και επίβλεψη της διαδικασίας επιλογής από τη Διευθύνουσα Επιτροπή (δύο φορές σε κάθε ετήσιο κύκλο).
 • Πραγματοποίηση τακτικής χαρτογράφησης, προβολής και ανάπτυξης εταιρικών σχέσεων με τοπικές ΜΚΟ και ενδιαφερόμενους φορείς.
 • Επέκταση του AEF ώστε να ενσωματωθούν στις δράσεις του τα νησιά και η θαλάσσια περιοχή του Σαρωνικού.
 • Διαχείριση επιχορηγήσεων, προσέλκυση πόρων, επικοινωνιακή δράση και οικονομική διαχείριση του Ιδρύματος.

Διαδικασία Υποβολής Αίτησης:

 • Αποστολή βιογραφικού σημειώματος, με συνοδευτική επιστολή στη info@argolicgulfenvironment.org έως τις 15 Νοεμβρίου 2023.
 • Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν στην πρώτη φάση θα κληθούν να στείλουν μία τρίλεπτη, προσωπική παρουσίαση με μορφή βίντεο, όπου θα παρουσιάζουν τον εαυτό τους, την εργασιακή εμπειρία τους, και τους λόγους που τους καθιστούν ταιριαστούς στην θέση αυτή.
 • Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν προσωπικές συνεντεύξεις, δια ζώσης.
 

Περισσότερες λεπτομέρειες για τις αρμοδιότητες του Εκτελεστικού Διευθυντή της AEF στον παρακάτω σύνδεσμο: